Status 2021

Her er noe av aktiviteten som har preget det siste året.

Ny gjenvinningsstasjon i Meråker

Da kommunen trengte arealet ved gjenvinningsstasjonen i Meråker til oppgradering og utbygging av renseanlegg, ble det planlagt å bygge en ny gjenvinningsstasjon. På Stormyra lå en ideell tomt på 10 mål med god plassering for kunder.

Farstad AS fikk hovedentreprisen etter offentlig anbudsrunde, med et tilbud på 12,5 millioner. Arbeidet startet i november 2020, og ferdig gjenvinningsstasjon ble overlevert til IR 13.08.21. Det har vært et veldig godt samarbeid med Farstad og andre lokale underentreprenører.

Den nye gjenvinningsstasjonen ble offisielt åpnet 10. september, med besøk fra både politikere og skolebarn samt innbyggere i Meråker. Det var musikk, aktiviteter og matservering. Til tross for et begredelig vær ble det en flott åpningsdag.

Gjenvinningsstasjonen inneholder en stor containerrampe for sortering av flere avfallstyper, et servicebygg for mottak av EE-avfall og farlig avfall, i tillegg til oppholdsrom og garderober for ansatte. Dette er en svært moderne gjenvinningsstasjon, det det er lagt stor vekt på naturlig kjøremønster for sikker ferdsel og effektiv drift. Anlegget er designet for å enkelt holdes ryddig og rent slik at vi ikke bidrar til negative nærmiljøkonsekvenser.

Skiltingen er i henhold til nye nasjonale avfallssymboler, og ble den første av IRs gjenvinningsstasjoner som tok i bruk disse.

Miljøfestival på Mule

18. september 2021 arrangerte IR en miljøfestival på Mule i samarbeid med Framtiden i våre hender Levanger. Det ble en stor suksess med nærmere 6-800 mennesker innom. Vi hadde ulike aktiviteter, underholdning, konkurranser og utstillinger. Mange eksterne aktører var involvert, alle med fokus på gjenbruk, miljø og bærekraft. Værgudene var med oss og det ble en utrolig flott dag, som også bidro til intern stolthet blant ansatte.

Aktiviteter

 • Åpen bruktbutikk
 • Byggehygge med Trelaboratoriet
 • Tur i sorteringsmaskin/gravemaskin, renovasjonsbil og slambil
 • «Sveiseren» Lars Jørgen Braseth laget en skulptur av metallavfall
 • BUA Levanger – utlån og reparasjon av brukt sportstutstyr
 • Utstillingen «Krakk, vis deg» med Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg
 • FornyBygg
 • Ecopro – infostand
 • Circumar – bedrift som lager produkter av havplast
 • Kaffe og vafler v/Røde kors
 • Matservering v/PØBEL

Underholdning på scenen

 • Adrian Jørgensen
 • Dans fra kulturskolen i Levanger
 • Trylleshow med Edgar Alstad
 • Convinz Crew – Hip hop
 • Moteshow med redesignede klær

BIOGASS SOM DRIVSTOFF

Et av målene IRs strategiplan for 2020-2025 er en overgang til fossilfritt drivstoff, og de siste årene er det kjøpt inn 4 biler som går på biogass fra matavfall og slam. 3 biler er i tillegg i bestilling. 

Biogassen produseres av matavfall og slam fra blant annet IRs abonnenter i Ecopro, og distribueres ut i markedet av EcoGas. Produksjon av biogass gjør avfall om til fullverdig klimanøytralt drivstoff. Fra matrester, avløpsslam og husdyrgjødsel lages vi energi til bruk på biler og busser. Basert på dagens avfallsmengde vil Ecopro kunne levere ca 30GWh biogass og årlig erstatte 3 millioner liter diesel eller annen fossil energi. 

Stor regional avfallsanalyse

Høsten 2021 gjorde Mepex på oppdrag fra avfallsklyngen CIVAC en analyse av restavfallet som kastes i Midt-Norge.

IR var en av 8 deltakende renovasjonsselskaper, der totalt 50 tonn restavfall fra husholdninger og hytter ble gjennomgått. Analysen viste at i hele 68 % av restavfallet i Midt-Norge er avfall som heller kunne vært sortert ut i andre beholdere eller levert på en gjenvinningsstasjon, og bare 32 % er faktisk restavfall.
For IR er tallene noe bedre – her er 43,7 % av avfallet faktisk restavfall, mens 56,3 % kunne vært sortert ut.
Det er i all hovedsak matavfall, tørkepapir og plastemballasje som i størst omfang kastes feil, men vi fant også farlig avfall og elektronikk i restavfallet, noe som utgjør både brannfare og kan føre til miljøskade.
Resultatene for avfallet som ble analysert hos IR viser at en gjennomsnittlig restavfallsdunk inneholder følgende:

For restavfallet fra hytterenovasjon er det mye mer feilsortert avfall i restavfallet. Her kunne 70,2 % av avfallet vært sortert ut som noe annet enn restavfall.

Resultatene fra analysen blir brukt som grunnlag for videre arbeid med sorteringsløsninger, og det vil også jobbes med felles kommunikasjonskampanjer for å få mer gjenvinnbart avfall ut av restavfallet.

Ny hjemmeside

Våren 2021 lanserte IR ny hjemmeside. Med denne ble blant annet tømmekalenderen kraftig forbedret, slik at abonnentene selv enkelt kan finne sine tømmedager og hente ut egen tømmeplan. 

Arbeidet med ny hjemmeside startet allerede i 2019, men ble som mye annet forsinket på grunn av koronapandemien.

Det er gjort et grundig forarbeid for å identifisere målgrupper og brukernes kjerneoppgaver på siden. 

Nye poser for matavfall

IR sto i 2021 i spissen for et innkjøpssamarbeid i Midt-Norge om å kjøpe inn nedbrytbare matavfallsposer. Bakgrunnen er de skjerpede kravene i gjødselvareforskriften om mikroplast i bioresten fra matavfallet, samt et ønske om å redusere mengden plast vi distribuerer.

Etter tester hos Ecopro og flere runder med leverandør og avfallsselskapene, landet vi på en sterk og tykk pose laget av råvaren «Mater-BI». Dette er bioplast som har egenskaper som er veldig lik de tradisjonelle plastene, men samtidig er de biologisk nedbrytbare og komposterbare i henhold til den europeiske standarden UNI EN 13432.

Nedbrytbare poser er likevel ikke like sterke som plastposer, og kundene merket fort forskjellen. Slike poser krever noen nye vaner, og vi jobbet med å gi kundene tips og råd om bruken:
Tips til bruk av biopose

Det kom inn en del klager, men vi håper at tilvenning vil gjøre at færre opplever problemer med at posene lekker eller at det går hull i dem.

kontakt oss

telefon

74028840

e-post

post@ir.nt.no

web

innherredrenovasjon.no