Årsmelding 2021

Innherred Renovasjon
Regnskap 2021

Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som pr 2021 var eid av 9 kommuner, hvor eierandelene regnes ut fra kommunenes innbyggertall.

Kommuner i
innherred renovasjon

Stjørdal Kommune

Areal 938 km²
Innbyggere 24287
Abonnenter 9490
Hytteab. 1059

Eierandel: 26,7%

Verdal kommune

Areal 1548 km²
Innbyggere 14955
Abonnenter 6412
Hytteab. 1428

Eierandel: 16,6%

Levanger Kommune

Areal 645 km²
Innbyggere 20171
Abonnenter 8316
Hytteab. 2297

Eierandel: 22,5%

Frosta Kommune

Areal 76 km²
Innbyggere 2608
Abonnenter 1046

Hytteab. 1299

Eierandel: 2,9%

Selbu Kommune

Areal 1235 km²
Innbyggere 4090
Abonnenter 1690
Hytteab. 1823

Eierandel: 4,5%

Malvik kommune

Areal 168 km²
Innbyggere 14425
Abonnenter 4 998
Hytteab. 386

Eierandel: 15,6%

Meråker Kommune

Areal 1274 km²
Innbyggere 2399
Abonnenter 1178
Hytteab. 1283

Eierandel: 2,7%

 

Tydal Kommune

Areal 1329 km²
Innbyggere 750
Abonnenter 373
Hytteab. 1650

Eierandel: 0,9%

Inderøy Kommune

Areal 366 km²
Innbyggere 6794
Abonnenter 2709
Hytteab. 913

Eierandel: 7,6%

Totalt:

Folketall: 90479 / Areal: 7580 / Husholdningsabonnenter: 36212 / Hytte/fritidsabonnenter: 12138

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Statens kartverk, IR
Pr 1. januar 2022

representantskapet

Hvert kommunestyre oppnevner sine medlemmer til representantskapet i IR, som har møte minst to ganger i året. Det er ​gjennom representantskapet eierkommunene kan styre selskapets retning og utvikling. Kommunene har 1-3 medlemmer hver i representantskapet ut fra eierandel.

I møtene behandler representantskapet:

  • Budsjett og økonomiplan
  • Strategi for selskapet
  • ​Endringer av selskapsavtalen
  • Fullmakter til styret
  • Eventuelle andre saker som styret eller eierkommunene vil ha ​behandlet i representantskapet

Representantskapet 2019-2023

Malvik:
Trond Hoseth
Kristin Guldberg
Brit R. Aune

 

Levanger:
Anita Ravlo Sand
Robert Svarva
Per Olav Gilstad

Stjørdal:
Ivar Vigdenes
Ole H. Sandvik
Per Erik Moen

Inderøy:
Ida Stuberg
Trond Bjørken


Frosta:
Frode Revhaug

Selbu:
Ole Morten Balstad
Tanja Fuglem

 

Meråker:
Kjersti Kjenes

Verdal:
Pål Sverre Fikse
Mona Kristin Rømuld
Ole Gunnar Hallager

Tydal:
Jens Arne Kvello

Representantskapet velger styre for selskapet. IR har et profesjonelt styre, altså ikke politisk sammensatt. Styret har 7 medlemmer.

innherred renovasjon – styret

Ole Tronstad

Ole Tronstad

STYRETS LEDER

Ingunn Kjeldstad

Ingunn Kjeldstad

STYREMEDLEM

Therese Troset Engan

Therese Troset Engan

NESTLEDER

Magni Fossbakken

Magni Fossbakken

STYREMEDLEM

Knut Røflo

Knut Røflo

STYREMEDLEM

Johan Arnt Vatnan

Johan Arnt Vatnan

STYREMEDLEM

Jon Arvid Lie

Jon Arvid Lie

STYREMEDLEM (ansattes rep.)

Eva M. Juliussen Lien

Eva M. Juliussen Lien

VARAMEDLEM

retura ir – styret

Geir Tore Leira

STYRETS LEDER

Gunn Tangstad

STYREMEDLEM

Christina Madsen

STYREMEDLEM

Arve Staberg

STYREMEDLEM / ansattes rep.

Olav Norberg

STYREMEDLEM

Figuren viser Innherred Renovasjons eierandel i andre selskaper, og deres underselskaper med eierandeler:

Selskaper der Innherred Renovasjon har eierandeler

Trøndelag Gjenvinning AS – Eierandel 50 %
Eierselskap til Isak D. Westgaard AS (renovasjonsbedrift lokalisert i Stjørdal). 

ReTrans Midt AS – Eierandel 33,3 %
Driver innsamling og transport av husholdningsavfall og næringsavfall fra kommunene som har eierskap direkte eller indirekte i selskapet. Eies av ReMidt IKS, Innherred Renovasjon IKS og Midtre Namdal Avfallsselskap IKS. 

Jordfabrikken AS – Eierandel 40 %
Samarbeidsprosjekt med Ecopro AS og Nordic Garden AS, med formål å oppnå en miljømessig god utnyttelse av hageavfall, kvist og greiner til produksjon av jord i forbrukerpakninger.

Røros Container og Miljø AS – Eierandel 50 % via Retura IR AS
Tilbyr avfallsløsninger til både næringsliv og offentlige aktører. Virksomhetens område er Nord-Østerdal og Fjellregionen. Eies av Isak Westgaard AS og Retura IR AS. 

Ecopro AS – Eierandel 28,2 %
Høyteknologisk anlegg som behandler kildesortert matavfall og slam fra eierne på en fremtidsrettet og miljømessig forsvarlig måte. 

Øvrige

-,Miljøpartnerne – Eierandel: 16,4 %

Selskap som samordner salg og markedsføring av avfallstjenestene i dekningsområdet (Midt-Norge), og koordinerer felles avtaler, prosjekt og opplæring.

Sesam ressurs AS – Eierandel: 12,6%

Prosjektselskap som er etablert i samarbeid med andre avfallselskap for å utrede grunnlaget for et felles ettersorteringsanlegg i Midt Norge.

Ansatte

Innherred Renovasjon konsern har pr 1.1.2022 106 ansatte. 21 av disse er ansatt i datterselskapet Retura IR AS.

Ledergruppa består av administrerende direktør og driftssjefer for de 4 avdelingene: Drift oppstrøm (innsamling), drift nedstrøm (mottak og behandling), Økonomi, og HR og kommunikasjon.

Vår visjon: 
Itjnå e søppel!

Våre verdier:
Åpen, effektiv og engasjert

Vår forretningside: Innherred Renovasjon skal tilby innbyggerne effektive renovasjonstjenester med høyt servicenivå. Med fremtidsrettet teknologi, kompetanse og miljøfokus løser vi eierkommunenes oppgaver innenfor avfallsbehandling, gjenvinning og ombruk.

Avfallsinnsamling

Innherred Renovasjon henter fem avfallstyper hjemme hos alle våre abonnenter: Matavfall, papp/papir, plastemballasje, glass- og metallemballasje og restavfall.

Hos abonnenter med egne plastbeholdere (dunker) hentes matavfall hver 14. dag, papp/papir og restavfall hver hver 4. uke, plastemballasje hver 6. uke, og glass- og metallemballasje hver 12. uke. Et standard abonnement består av 4 dunker, mens plastemballasje leveres i en sekk. Renovasjonsgebyret settes ut fra mengden restavfall, så husholdninger som er flinke til å sortere kan få mindre restavfallsdunk og dermed lavere gebyr.

Mange borettslag, sameier og leilighetskomplekser benytter nedgravde eller bunntømte containere i stedet for plastbeholdere. Dette er plassbesparende og mer estetisk enn å ha fullt av plastdunker stående.

Renovasjon for hytter og fritidsboliger består av egne returpunkt strategisk plassert i forbindelse med nedfartsveier fra hyttefelt eller andre steder der det er hensiktsmessig. Flere og flere av disse returpunktene er nå oppgradert med full kildesortering, med containere for de samme avfallstypene som våre abonnenter har hjemme.

Gjenvinnings-stasjoner

Innherred Renovasjon hadde i 2021 9 gjenvinningsstasjoner. All levering på gjenvinningsstasjonene er inkludert i renovasjonsgebyret, så ingen husholdninger trenger å betale ved levering. Denne praksisen har IR alltid hatt og har ført til at våre gjenvinningsstasjoner er svært godt besøkt.

Bruktbutikker

Innherred Renovasjon har to bruktbutikker, som ligger i tilknytning til Levanger og Stjørdal gjenvinningsstasjon. Vi har i tillegg et utsalg av en del brukte møbler m.m. på Verdal gjenvinningsstasjon. Omsetningen ligger på rundt 3 millioner kroner pr år, og det er regnet ut at ca 130 tonn går til ombruk via bruktbutikkene hvert år.

Slam

Innherred Renovasjon har ansvar for tømming av slam (septik) i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta, Meråker, Malvik, Selbu og Tydal. For eiendommer med toalett tilknyttet slamanlegg skal dette tømmes med jevne mellomrom avhengig av størrelsen på tanken.

Totalt tømmer vi ca 30 000 m³ slam fra 6000 slamanlegg årlig.

Avfallsbehandling

I vårt sorteringsanlegg på Mule, Levanger sorterer og omlaster vi både husholdnings- og næringsavfall. Vi har egen pakkemaskin og isoporkvern, og sorteringen og omlastingen foregår ved hjelp av gravemaskiner og hjullaster. Avfallet kommer både fra Innherred Renovasjons egne abonnenter og fra andre renovasjonsselskap og bedrifter i regionen.

I Skjørdalen i Verdal ligger vårt deponi der vi i 2021 mottok 37 547 tonn avfall, hvorav 87 % var næringsavfall.

kontakt oss

telefon

74028840

e-post

post@ir.nt.no

web

innherredrenovasjon.no