Årsmelding 2022

Innherred Renovasjon

Kommuner i
innherred renovasjon

Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som pr 2022 var eid av 9 kommuner, hvor eierandelene regnes ut fra kommunenes innbyggertall.

Stjørdal Kommune

Areal 938 km²
Innbyggere 24541
Abonnenter 9618
Hytteab. 1048

Eierandel: 26,7%

Verdal kommune

Areal 1548 km²
Innbyggere 15002
Abonnenter 6451
Hytteab. 1414

Eierandel: 16,6%

Levanger Kommune

Areal 645 km²
Innbyggere 20344
Abonnenter 8482
Hytteab. 2296

Eierandel: 22,5%

Frosta Kommune

Areal 76 km²
Innbyggere 2645
Abonnenter 1091

Hytteab. 1346

Eierandel: 2,8%

Selbu Kommune

Areal 1235 km²
Innbyggere 4144
Abonnenter 1720
Hytteab. 1818

Eierandel: 4,5%

Malvik kommune

Areal 168 km²
Innbyggere 14662
Abonnenter 5 138
Hytteab. 387

Eierandel: 15,6%

Meråker Kommune

Areal 1274 km²
Innbyggere 2426
Abonnenter 1187
Hytteab. 1295

Eierandel: 2,7%

 

Tydal Kommune

Areal 1329 km²
Innbyggere 753
Abonnenter 371
Hytteab. 1661

Eierandel: 0,9%

Inderøy Kommune

Areal 366 km²
Innbyggere 6841
Abonnenter 2762
Hytteab. 919

Eierandel: 7,6%

Totalt:

Folketall: 91358 / Areal: 7580 / Husholdningsabonnenter: 36820 / Hytte/fritidsabonnenter: 12184

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Statens kartverk, IR
Pr 1. januar 2023

representantskapet

Hvert kommunestyre oppnevner sine medlemmer til representantskapet i IR, som har møte minst to ganger i året. Det er ​gjennom representantskapet eierkommunene kan styre selskapets retning og utvikling. Kommunene har 1-3 medlemmer hver i representantskapet ut fra eierandel.

I møtene behandler representantskapet:

  • Budsjett og økonomiplan
  • Strategi for selskapet
  • ​Endringer av selskapsavtalen
  • Fullmakter til styret
  • Eventuelle andre saker som styret eller eierkommunene vil ha ​behandlet i representantskapet

Representantskapet 2019-2023

Malvik:
Trond Hoseth
Kristin Guldberg
Brit R. Aune

 

Levanger:
Anita Ravlo Sand
Robert Svarva
Per Olav Gilstad

Stjørdal:
Eli Arnstad
Ole H. Sandvik
Per Erik Moen

Inderøy:
Ida Stuberg
Trond Bjørken


Frosta:
Frode Revhaug

Selbu:
Ole Morten Balstad
Tanja Fuglem

 

Meråker:
Kjersti Kjenes

Verdal:
Pål Sverre Fikse
Mona Kristin Rømuld
Jorunn Dahling

Tydal:
Jens Arne Kvello

Representantskapet velger styre for selskapet. IR har et profesjonelt styre, altså ikke politisk sammensatt. Styret har 7 medlemmer.

innherred renovasjon – styret

Ole Tronstad

Ole Tronstad

STYRETS LEDER

Ingunn Kjeldstad

Ingunn Kjeldstad

STYREMEDLEM

Therese Troset Engan

Therese Troset Engan

NESTLEDER

Magni Fossbakken

Magni Fossbakken

STYREMEDLEM

Knut Røflo

Knut Røflo

STYREMEDLEM

Johan Arnt Vatnan

Johan Arnt Vatnan

STYREMEDLEM

Jon Arvid Lie

Jon Arvid Lie

STYREMEDLEM (ansattes rep.)

Eva M. Juliussen Lien

Eva M. Juliussen Lien

VARAMEDLEM

retura ir – styret

Geir Tore Leira

STYRETS LEDER

Gunn Tangstad

STYREMEDLEM

Christina Madsen

STYREMEDLEM

Arve Staberg

STYREMEDLEM / ansattes rep.

Olav Norberg

STYREMEDLEM

Figuren viser Innherred Renovasjons eierandel i andre selskaper, og deres underselskaper med eierandeler:

Selskaper der Innherred Renovasjon har eierandeler

Trøndelag Gjenvinning AS – Eierandel 50 %
Eierselskap til Isak D. Westgaard AS (renovasjonsbedrift lokalisert i Stjørdal). 

ReTrans Midt AS – Eierandel 33,3 %
Driver innsamling og transport av husholdningsavfall og næringsavfall fra kommunene som har eierskap direkte eller indirekte i selskapet. Eies av ReMidt IKS, Innherred Renovasjon IKS og Midtre Namdal Avfallsselskap IKS. 

Jordfabrikken AS – Eierandel 40 %
Samarbeidsprosjekt med Ecopro AS og Nordic Garden AS, med formål å oppnå en miljømessig god utnyttelse av hageavfall, kvist og greiner til produksjon av jord i forbrukerpakninger.

Røros Container og Miljø AS – Eierandel 50 % via Retura IR AS
Tilbyr avfallsløsninger til både næringsliv og offentlige aktører. Virksomhetens område er Nord-Østerdal og Fjellregionen. Eies av Isak Westgaard AS og Retura IR AS. 

Ecopro AS – Eierandel 28,2 %
Høyteknologisk anlegg som behandler kildesortert matavfall og slam fra eierne på en fremtidsrettet og miljømessig forsvarlig måte. 

Øvrige

Miljøpartnerne – Eierandel: 16,4 %

Selskap som samordner salg og markedsføring av avfallstjenestene i dekningsområdet (Midt-Norge), og koordinerer felles avtaler, prosjekt og opplæring.

Sesam ressurs AS – Eierandel: 12,6%

Prosjektselskap som er etablert i samarbeid med andre avfallselskap for å utrede grunnlaget for et felles ettersorteringsanlegg i Midt Norge.

Ansatte

Innherred Renovasjon konsern har pr 1.1.2022 106 ansatte. 21 av disse er ansatt i datterselskapet Retura IR AS.

Ledergruppa består av administrerende direktør og driftssjefer for de 4 avdelingene: Drift oppstrøm (innsamling), drift nedstrøm (mottak og behandling), Økonomi, og HR og kommunikasjon.

Vår visjon: 
Itjnå e søppel!

Våre verdier:
Åpen, effektiv og engasjert

Vår forretningside: Innherred Renovasjon skal tilby innbyggerne effektive renovasjonstjenester med høyt servicenivå. Med fremtidsrettet teknologi, kompetanse og miljøfokus løser vi eierkommunenes oppgaver innenfor avfallsbehandling, gjenvinning og ombruk.

Avfallsinnsamling

Innherred Renovasjon henter fem avfallstyper hjemme hos alle våre abonnenter: Matavfall, papp/papir, plastemballasje, glass- og metallemballasje og restavfall.

Hos abonnenter med egne plastbeholder (dunker) hentes matavfall hver 14. dag, papp/papir og restavfall hver hver 4. uke, plastemballasje hver 6. uke, og glass- og metallemballasje hver 12. uke. Et standard abonnement består av 4 dunker, mens plastemballasje leveres i en sekk. Renovasjonsgebyret settes ut fra mengden restavfall, så husholdninger som er flinke til å sortere kan få mindre restavfallsdunk og dermed lavere gebyr.

Mange borettslag, sameier og leilighetskomplekser benytter nedgravde eller bunntømte containere i stedet for plastbeholdere. Dette er plassbesparende og mer estetisk enn å ha fullt av plastdunker stående.

Renovasjon for hytter og fritidsboliger består av egne returpunkt strategisk plassert i forbindelse med nedfartsveier fra hyttefelt eller andre steder der det er hensiktsmessig. Flere og flere av disse returpunktene er nå oppgradert med full kildesortering, med containere for de samme avfallstypene som våre abonnenter har hjemme.

Gjenvinnings-stasjoner

Innherred Renovasjon hadde i 2022 9 gjenvinningsstasjoner. All levering på gjenvinningsstasjonene er inkludert i renovasjonsgebyret, så ingen husholdninger trenger å betale ved levering. Denne praksisen har IR alltid hatt og har ført til at våre gjenvinningsstasjoner er svært godt besøkt.

Bruktbutikker

Innherred Renovasjon har to bruktbutikker, som ligger i tilknytning til på Levanger og Stjørdal gjenvinningsstasjon. Vi har i tillegg et utsalg av en del brukte møbler m.m. på Verdal gjenvinningsstasjon. Omsetningen ligger på rundt 3 millioner kroner pr år, og det er regnet ut at ca 130 tonn går til ombruk via bruktbutikkene hvert år.

Slam

Innherred Renovasjon har ansvar for tømming av slam (septik) i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta, Meråker, Malvik, Selbu og Tydal. For eiendommer med toalett tilknyttet slamanlegg skal dette tømmes med jevne mellomrom avhengig av størrelsen på tanken.

Totalt tømmer vi ca 30 000 m³ slam fra 6000 slamanlegg årlig.

Avfallsbehandling

I vårt sorteringsanlegg på Mule, Levanger sorterer og omlaster vi både husholdnings- og næringsavfall. Vi har egen pakkemaskin og isoporkvern, og sorteringen og omlastingen foregår ved hjelp av gravemaskiner og hjullaster. Avfallet kommer både fra Innherred Renovasjons egne abonnenter og fra andre renovasjonsselskap og bedrifter i regionen.

I Skjørdalen i Verdal ligger vårt deponi der vi i 2022 mottok 35579 tonn avfall, hvorav 88% var næringsavfall.

kontakt oss

telefon

74028840

e-post

post@ir.nt.no

web

innherredrenovasjon.no